W dniu wczorajszym  miało miejsce uroczyste otwarcie Wiśnickiej Akademii Maluszka.
Wśród przybyłych gości obecni byli: Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego – Piotr Dziurdzia, Burmistrz Nowego Wiśnicza – Małgorzata Więckowska, Radni Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu na czele z Przewodniczącym oraz Wiceprzewodniczącym, Ks. Dziekan Ryszard Kołodziej, Dyrektorzy: Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Starym Wiśniczu, Przedszkola w Nowym Wiśniczu, Sołtys Starego Wiśnicza, kierownicy referatów oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu.
Po oficjalnym powitaniu wszystkich zgromadzonych na placu przed budynkiem, nastąpiły okolicznościowe przemówienia. Symbolicznym przecięciem wstęgi oficjalnie otwarto nowy obiekt. Następnie budynek został poświęcony. Wszyscy przybyli goście mieli okazję zobaczyć jak wygląda wyposażenie nowej placówki, która spełnia wszelkie wymogi i standardy klubu dziecięcego. Na ręce Dyrektor klubu pani Anna Widła otrzymała upominki, które również posłużą maluszkom do zabawy umilając pobyt w placówce.
Gmina Nowy Wiśnicz pozyskała na ten cel środki finansowe z dwóch źródeł zewnętrznych. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie pn.” Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym na terenie gminy Nowy Wiśnicz poprzez dostosowanie budynku znajdującego się na działce nr 2215/1 w miejscowości Stary Wiśnicz na cele utworzenia klubu dziecięcego” pozyskano dofinansowanie w kwocie 484 500 zł co stanowi 85% kosztów prac. Wartość projektu unijnego to 570 000 zł. W ramach powyższego działania przeprowadzono szereg prac remontowych, między innymi wykonanie sufitów podwieszanych, roboty malarskie, wykonanie podłóg, posadzek, balustrad oraz zakup i montaż windy. W ramach powyższego projektu pozyskano również środki finansowe na funkcjonowanie klubu tj. wynagrodzenia opiekunów, personelu gospodarczego przez okres 24 miesięcy od uruchomienia placówki. W związku z priorytetami instytucji dofinansowującej pierwszeństwo w przyjęciu do klubu będą mieć dzieci niepełnosprawne, dzieci rodziców którzy przerwali karierę zawodową ze względu na fakt urodzenia dziecka, a w konsekwencji z braku odpowiedniej placówki zmuszeni są pozostać w domu lub też przebywają na urlopie wychowawczym czy też powrócili na rynek pracy i dla których utworzenie instytucji opieki na dzieckiem umożliwi utrzymanie obecnego stanowiska pracy.
Ze środków krajowych pozyskano dotacje z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 programu Maluch + edycja 2019 na zadanie pn. „Klub dziecięcy w Starym Wiśniczu”. Dotacja z programu Maluch + wynosi 468 918 zł co stanowi 80% dofinansowania. Cała wartość projektu z Malucha + to 586 147,50 zł. Z powyższego projektu sfinansowane zostały prace związane z robotami rozbiórkowymi, konstrukcyjnymi oraz murarskimi, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty instalacyjne, tynki i oblicowania. Ponadto zaplanowano utworzenie miejsc parkingowych oraz montaż nowego placu zabaw. Klub Malucha ze środków ww. programu został wyposażony w nowoczesny sprzęt, zabawki, szatnię, krzesła, ławeczki, meble czy punkt wydawania posiłków.
Klub pomieści 30 dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia z terenu Gminy Nowy Wiśnicz. Podsumowując wartość prac inwestycyjnych wyniosła 852 234,65 zł w tym wkład gminy to 128 917,99 zł.
Poniżej publikujemy zdjęcia z otwarcia Wiśnickiej Akademii Maluszka: