Wszystkie prace związane z realizacją zadania zostały już rozpoczęte. W związku z ramami czasowymi realizacji projektu zakończenie wszystkich prac remontowo- budowlanych, zakup wyposażenia i oddanie budynku do użytkowania planowane jest na grudzień br., natomiast początkiem roku planowane jest otwarcie placówki.