W dniu 2 czerwca odwiedził nas Teatr Eden z przedstawieniem Odważny
Pastuszek – dzieci były bardzo zaciekawione tą inscenizacją,  brały
czynny udział w przedstawieniu i chętnie w nim uczestniczyły.