Rekrutacja do klubu dziecięcego Wiśnicka Akademia Maluszka będzie się odbywała raz w roku. W przypadku nie zebrania wystarczającej ilości zgłoszeń lub nie zakwalifikowania się wymaganej liczby uczestników, prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca, która trwać będzie na bieżąco tj. do czasu zapełnienia wszystkich miejsc. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na parterze Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu ul. Rynek 38. Ponadto proces rekrutacji odbywać się będzie również w Wiśnickiej Akademii Maluszka. Budynek klubu jest w pełni dostosowany do osób niepełnosprawnych w tym m.in. niepełnosprawnych sensorycznie (niewidomych, niedowidzących, niedosłyszących, głuchoniewidomych), manualnie – z ograniczeniami ruchowymi, a także intelektualnie, posiada odpowiednie podjazdy, toalety dla niepełnosprawnych, windę oraz wiele innych udogodnień, które pozwolą na swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. W sytuacji gdy po dokumenty rekrutacyjne zgłosi się osoba z niepełnosprawnością na prośbę takiej osoby przygotowane zostaną odpowiednio dostosowane do potrzeb niepełnosprawności dokumenty tak aby pomimo niepełnosprawności osoba mogła swobodnie je wypełnić.

Opiekun pracujący, prowadzący działalność gospodarczą 

Dokumenty do pobrania:

I. Plan Rekrutacji od 2022r.
II. FORMULARZ REKRUTACJI Klub malucha 2022
III. 1a. OŚWIADCZENIE O STATUSIE NA RYNKU PRACY
IV. 1c. DEKLARACJA DNIA OBJĘCIA WSPARCIEM
V. Oświadczenie o zamieszkaniu
VI. zał. 8 Zaświadczenie o zatrudnieniu
VII. Oświadczenie samotne wychowanie-jeśli dotyczy

Opiekun przebywający na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym

Dokumenty do pobrania:

I. Plan Rekrutacji od 2022r.
II. FORMULARZ REKRUTACJI Klub malucha 2022
III. 1a. OŚWIADCZENIE O STATUSIE NA RYNKU PRACY
IV. 1b. DEKLARACJA POWROTU AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY
V.  1c. DEKLARACJA DNIA OBJĘCIA WSPARCIEM
VI. Oświadczenie o zamieszkaniu
VII.zał. 3 Zaświadczenie o urlopie
VIII. Oświadczenie samotne wychowanie-jeśli dotyczy

Opiekun bezrobotny

Dokumenty do pobrania:

I. Plan Rekrutacji od 2022r.
II. FORMULARZ REKRUTACJI Klub malucha 2022
III. 1a. OŚWIADCZENIE O STATUSIE NA RYNKU PRACY
IV. 1b. DEKLARACJA POWROTU AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY
V.  1c. DEKLARACJA DNIA OBJĘCIA WSPARCIEM
VI. Oświadczenie o zamieszkaniu
VII. zał. 2 Oświadczenie osoby bezrobotnej 
VIII. Oświadczenie samotne wychowanie jeśli dotyczy