Rekrutacja do klubu dziecięcego Wiśnicka Akademia Maluszka będzie się odbywała raz w roku. W przypadku nie zebrania wystarczającej ilości zgłoszeń lub nie zakwalifikowania się wymaganej liczby uczestników, prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca, która trwać będzie na bieżąco tj. do czasu zapełnienia wszystkich miejsc. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na parterze Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu ul. Rynek 38. Ponadto proces rekrutacji odbywać się będzie również w Wiśnickiej Akademii Maluszka. Budynek klubu jest w pełni dostosowany do osób niepełnosprawnych w tym m.in. niepełnosprawnych sensorycznie (niewidomych, niedowidzących, niedosłyszących, głuchoniewidomych), manualnie – z ograniczeniami ruchowymi, a także intelektualnie, posiada odpowiednie podjazdy, toalety dla niepełnosprawnych, windę oraz wiele innych udogodnień, które pozwolą na swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. W sytuacji gdy po dokumenty rekrutacyjne zgłosi się osoba z niepełnosprawnością na prośbę takiej osoby przygotowane zostaną odpowiednio dostosowane do potrzeb niepełnosprawności dokumenty tak aby pomimo niepełnosprawności osoba mogła swobodnie je wypełnić.

Dokumenty Wspólne

Do pobrania:

I. Plan Rekrutacji na bieżący rok
II. FORMULARZ REKRUTACJI – Klub Malucha
III. Oświadczenie o statusie na rynku pracy
IV. Deklaracja dnia objęcia wsparciem
V. Oświadczenie o zamieszkaniu
VI. Oświadczenie – Samotne wychowanie (jeśli dotyczy)

Opiekun pracujący, prowadzący działalność gospodarczą 

Dokumenty do pobrania:

I. zał. 8 Zaświadczenie o zatrudnieniu

Opiekun przebywający na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym

Dokumenty do pobrania:

I. 1b. DEKLARACJA POWROTU AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY
II. zał. 3 Zaświadczenie o urlopie

Opiekun bezrobotny

Dokumenty do pobrania:

I. 1b. DEKLARACJA POWROTU AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY
II. zał. 2 Oświadczenie osoby bezrobotnej