Rekrutacja do Klubu Malucha

 „Wiśnicka Akademia Maluszka w Starym Wiśniczu„

Informujemy, iż od dnia 17.04.2023 do dnia 26.04.2023 trwać będzie rekrutacja do Klubu Dziecięcego „Wiśnicka Akademia Maluszka” w miejscowości Stary Wiśnicz. Rekrutacja do Klubu Malucha dotyczy dzieci w wieku od ukończenia 1 roku życia do lat 3. Przy rekrutacji do Klubu Malucha obowiązują kryteria i punkty rekrutacyjne zapisane w planie rekrutacji (plan rekrutacji dostępny jest na stronie Klubu  – prosimy zapoznać się z warunkami przyjęcia). Przewidywana liczba wolnych miejsc w Klubie wynosi 19. Termin przyjęcia dzieci do klubu to 1.09.2023 rok. Opiekunowie zainteresowani przyjęciem dziecka do Klubu Malucha powinni złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych, który znajduje się na stornie internetowej https://klubmalucha.org.pl/rekrutacja-dziecka.

Dopuszcza się składanie dokumentów rekrutacyjnych w następujący sposób:

  1. za pośrednictwem poczty – na adres korespondencyjny: Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu, Rynek 38, 32-720 Nowy Wiśnicz;
  2. osobiście – na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu, Rynek 38 w godzinach: pn. 8.00 – 16.00, wt.-pt. 7.00 – 15.00
  3. drogą elektroniczną – dla osób, które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany wniosek w formacie pdf należy złożyć za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal na adres SKRYTKI Urzędu na platformie ePUAP: /26xl7d5cxo/skrytka z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego (decyduje data wpływu na skrytkę ePUAP).

W celu zapewnienia równego dostępu przyjmuje się podział miejsc obsadzanych w Klubie :

– 50%  miejsc dla uczestników, którzy złożą wnioski za pomocą ePuapu,
– 50% miejsc dla uczestników, którzy złożą wnioski w formie papierowej na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego.

W przypadku nieparzystej liczby wolnych miejsc  jedno miejsce więcej będzie przeznaczone dla uczestnika, który złoży wniosek w formie papierowej na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego.

Zmiany w/w procentowego podziału mogą nastąpić wyłącznie w przypadku gdy ilość prawidłowych  kompletnych wniosków osób spełniających kryteria dostępu nie pozwoli na pełne obsadzenie założonej ilości wolnych miejsc.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku za pośrednictwem poczty lub osobiście decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu do klubu decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkich informacji udziela Zespół ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych pod nr telefonu:            14-685-09-26.

Ogłoszenie-nabór do klubu Malucha w Starym Wiśniczu