Zadaniem klubu dziecięcego  „Wiśnicka Akademia Maluszka” jest zapewnienie dzieciom warunków i atmosfery jak najbardziej zbliżonej do domowej oraz indywidualnej pracy z każdym dzieckiem według jego potrzeb i możliwości rozwojowych.

Nadrzędnymi zadaniami klubu jest usamodzielnianie dzieci w zakresie samoobsługi dnia codziennego w wykonywaniu takich czynności jak ubieranie, załatwianie potrzeb fizjologicznych, jedzenie oraz przygotowanie dzieci do pobytu w przedszkolu. Kolejnym ważnym zadaniem jest nauka funkcjonowania w grupie poprzez gry i zabawy oraz odkrywanie różnorodnych emocji i radzenia sobie z nimi. Stawiamy na rozwijanie naturalnego zainteresowania dzieci otaczającym je światem rozbudzanie w nich kreatywności i otwartości oraz poczucia własnej niezależności i wartości.