Jednym z kluczowych zadań gminy jest troska o najmłodszych członków rodzin i tworzenie warunków sprzyjających ich najpełniejszemu rozwojowi psychofizycznemu, który w przyszłości zaowocuje ich udziałem w życiu społecznym. Przedmiotowa inwestycja realizowana jest ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego  w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”- edycja 2019 –  polega na utworzeniu pierwszego na terenie Gminy Nowy Wiśnicz klubu malucha „Wiśnicka Akademia Maluszka” .

Klub zlokalizowany jest w budynku położnym w Starym Wiśniczu na działce nr 2215/1. W ramach projektu przeprowadzono adaptację istniejącego obiektu i jego dostosowanie pod kątem klubu dziecięcego tj: roboty rozbiórkowe,  murowe, konstrukcyjne, instalacyjne, stolarka okienna i drzwiowa oraz tynki i oblicowania. Ponadto Klub Malucha ze środków ww. programu zostanie wyposażony w  komfortowy i nowoczesny sprzęt, zabawki oraz pierwsze wyposażenie tj. szatnia, krzesła, ławeczki, meble, dywany oraz punkt wydawania posiłków, dodatkowo  zaplanowano utworzenie miejsc parkingowych. Profesjonalne warunki opieki uzupełnione będą o możliwość korzystania z różnych form rekreacji poprzez dostosowanie przestrzeni wokół budynku do potrzeb najmłodszych tj. montaż odpowiednich urządzeń przeznaczonych do zabawy na świeżym powietrzu. Dotacja z programu Maluch + wynosi 468 918,00 zł.